Iskoristite mogućnost besplatne online prijave za posao. Za potrebe njemačkog tržišta, Hartmann und Mayer potražuje niz različitih profila radnika.

Takođe pružamo i 360° specijalističku uslugu vezano za Vaš siguran početak u nekoj od zemalja EU, Evropskog ekonomskog prostora i Švajcarske koja obuhvata:

  • individualna i/ili grupna nastava njemačkog jezika dizajnirana za potrebe traženih zanimanja, konverzacijske i pripremne kurseve za uspješnu certifikaciju,
  • usmjeravanje vezano za standardizovanu edukaciju, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju za tražena zanimanja kod provjerenih i ovlaštenih partnera,
  • po želji PREMIUM podršku za što brže pronalaženje odgovarajućeg poslodavca u nekoj od željenih regija/gradova,
  • podrška pri priznavanju diploma u inostranstvu,
  • pripremanje CV, motivacijskih pisama i apliciranje na konkurse,
  • priprema za intervju i testiranje radnika, stručna pomoć oko pregovaranja visine plate,
  • podršku pri pregovorima uvjeta rada i uslova ugovora o radu,
  • usluge stalnih sudskih tumača za njemački jezik sa ovjerom Apostille,
  • podrška za prikupljanje potrebne dokumentacije za dobijanje vize za Vas i Vašu porodicu,
  • podrška pri preseljenju, pronalazak stana, vrtića i škole za djecu, odabiru zdravstvenog osiguranja, otvaranja računa kod banke i drugih administrativnih barijera u SR Njemačkoj i
  • podrška oko povrata poreza i eventualno refundacije ostalih troškova.

Prijavite se putem online formulara OVDJE