Ured za vezu sa Zapadnim Balkanom “Hartmann und Mayer” d.o.o. u saradnji sa Evropskim institutom za jezike, mobilnost i integracije, prema standardizovanom modelu nastave “DACH 4 Business” organizuje strukovne kurseve njemačkog jezika za nivoe od A1 do C1 prema Zajedničkom evropskom referentnom okviru za jezike. Upis u toku!!!

Nakon završenog kursa postoji mogućnost polaganja ispita za sticanje međunarodno priznatih certifikata.

Ko su Vaši predavači?

Dugogodišnji licencirani predavači i ispitivači sa iskustvom rada u zemljama njemačkog govornog područja.

Prednost saradnje sa nama? 

Svi polaznici imaju mogućnost da se besplatno registruju u našu bazu podataka tražilaca posla u zemljama njemačkog govornog područja kao i popuste u našem partnerskom centru za obrazovanje odraslih EDUKA BH (prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje i usavršavanje).

Mi ne gostujemo samo u Brčkom već je naše sjedište upravo u Brčkom što znači da nam se za sva pitanja možete obratiti i direktno.
Ističemo, ovim se ne bavimo amaterski niti volonterski nego smo registrovani za ovu privrednu djelatnost te garantujemo kvalitetu uz pouzdane i stručne usluge sukladno važećim standardima struke.

Dalje, naši polaznici mogu da se besplatno registruju u baze podataka tražilaca posla naših strateških partnera u zemljama njemačkog govornog područja kao i da ostvare popust u našem partnerskom centru za obrazovanje odraslih EDUKA BH (prekvalifikacija, dokvalifikacija, osposobljavanje i usavršavanje za preko 70 zanimanja).

Tu smo za Vas, pozovite nas ili nas posjetite u našem Uredu za vezu sa Zapadnim Balkanom u Brčkom. „Hartmann und Mayer” d.o.o., DELTA, I sprat, ulaz u haustor preko puta Vijećnice, brojevi telefona 049/951-419 i 063/198-500, e-mail: daseuropahaus@hartmannundmayer.eu

ONLINE PRIJAVA